Cennik Programu Certyfikacji Dobry Regulamin

 

 

Usługa Standard

Usługa Standard Plus

Opłata stała (jednorazowa, etap 1)

799

1199

Opłata za nadanie i utrzymanie certyfikatu (roczna, etap 2)
- konieczna do posługiwania się stworzonymi w etapie 1 dokumentami

799

799

Suma (w pierwszym roku) 1598 1998

Stawka godzinowa za dodatkowe ponadlimitowe konsultacje

120

Ceny w PLN bez VAT.

 

Opłata stała (jednorazowa, etap 1) jest niezbędna do rozpoczęcia procedury przyznawania Certyfikatu, obejmuje:

Usługa Standard

Usługa Standard Plus
 1. Stworzenie regulaminu sklepu internetowego.
 2. Audyt procesu sprzedaży związanego z regulaminem sklepu, w tym ocenę:
  • obowiązków związanych z zakupem,
  • procedury technicznej,
  • zakładania i obsługi konta i logowania,
  • treści emaila dotyczącego złożenia oferty przez użytkownika i jej przyjęcia,
  • obowiązków informacyjnych w procedurze kontraktowania.

Obejmuje wszystkie usługi zawarte w usłudze Standard, a dodatkowo:

 1. Stworzenie polityki prywatności, w tym stworzenie polityki plików cookies.
 2. Stworzenie odpowiedniej zgody lub zgód na wykorzystanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zawarcie umowy, tj. w szczególności na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną.
 3. Audyt sklepu pod kątem obowiązków informacyjnych przedkontraktowych i związanych z treścią sklepu (obowiązki, które nie są związane z procedurą kontraktowania).

 

Opłata za nadanie i utrzymanie certyfikatu (roczna, etap 2) jest niezbędna do pomyślnego zakończenia procesu certyfikacji i nadania Przedsiębiorcy na dany regulamin Certyfikatu. Bez pomyślnej certyfikacji Przedsiębiorca nie będzie mógł posługiwać się stworzonym w etapie 1 regulaminem (zgodnie z § 13 ust. 6 naszego Regulaminu). W Usłudze Standard oraz Standard Plus opłata ta obejmuje:

 1. Licencję na 12 miesięcy do korzystania z Certyfikatu oraz z logo programu Dobry Regulamin obok regulaminu, którego Certyfikat dotyczy i na stronie głównej sklepu internetowego, na którym regulamin się znajduje.
 2. 4 godziny dodatkowych konsultacji prawnych potrzebnych na zaopiniowanie ewentualnych zmian w certyfikowanym regulaminie planowanych przez Przedsiębiorcę lub koniecznych ze względu na zmianę w obowiązujących przepisach prawa (o ewentualnym wyczerpaniu limitu godzin niezwłocznie Cię poinformujemy, gdyby potrzebne były dalsze konsultacje obowiązywać będzie stawka godzinowa podana powyżej).