Polityka Prywatności

 

I. Dane osobowe.

 

§ 1

 1. Pojęcie użyte w niniejszej polityce prywatności, pisane wielką literą mają znaczenie określone Regulaminie Programu Certyfikacji Dobry Regulamin.
 2. Wszelkie dane osobowe, które Przedsiębiorca poda w trakcie składania zamówienia w Portalu lub w trakcie korzystania z niego, a także na potrzeby postępowania reklamacyjnego są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Przedsiębiorcę zgody lub zgód i wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

 

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Konsumentów z siedzibą przy ul. J. S. Bacha 34, lok. 1004, 02-743 w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471167, NIP 5213652522, REGON 146794828-00020.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Przedsiębiorców innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

 

§ 3

 1. Przedsiębiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Fundacji.
 2. Usunięcie danych osobowych ze zbioru Fundacji następuje na żądanie Przedsiębiorcy.

 

§ 4

 1. Fundacja przetwarza dane osobowe Przedsiębiorców w zakresie niezbędnym do realizacji swoich obowiązków wynikających z Regulaminu. Dane osobowe Przedsiębiorców podane w korespondencji ze Fundacją są wykorzystywane w celu udzielenia Przedsiębiorcy odpowiedzi, a w szczególności w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Fundacja może wykorzystywać dane osobowe Przedsiębiorcy także w innych prawem dopuszczalnych sytuacjach określonych w ustawach wskazanych w postanowieniu § 1 ust. 2.
 2. Fundacja może za dodatkową zgodą Przedsiębiorcy przetwarzać jego dane osobowe w celach statystycznych lub marketingowych Fundacji, w powyższych celach także w przyszłości, a także przesyłać informację handlową pochodzącą od Fundacji na podane przez Przedsiębiorcy numery telefonów i adresy e-mail.

 

§ 5

Dane osobowe zebrane przez Fundację mogą zostać przekazane upoważnionym organom państwowym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

II. Pliki cookies.

 

§ 6

 1. Fundacja wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Przedsiębiorcy. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Fundacji.
 2. Fundacja przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Przedsiębiorcy, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
 • świadczenia usług oferowanych przez Fundację,
 • dostosowania oferowanych usług do preferencji Przedsiębiorcy,
 • marketingowych i statystycznych Fundacji i podmiotów z nim współpracujących,
 • zabezpieczenia ankiet i sond internetowych przeprowadzanych przez Fundację przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby,
 • prezentacji reklam dopasowanych do preferencji Przedsiębiorcy.

 

§ 7

 1. Fundacja informuje także Przedsiębiorców, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Przedsiębiorcy.
 2. Fundacja wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Przedsiębiorcę usunięte po ich zapisaniu przez Fundację, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Przedsiębiorca.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:

 

 

III. Dane zawarte w logach systemowych.

 

§ 8

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

IV. Inne

 

§ 9

Fundacja będzie także rejestrowała nr IP komputera, za pośrednictwem którego Przedsiębiorca będzie korzystać z Portalu.

 

§ 10

W przypadku, gdy Przedsiębiorca za pomocą linku zamieszczonego na stronach Portalu przejdzie na stronę innego podmiotu, wówczas powinien zapoznać się ze stosowaną tam polityką prywatności.

 

§ 11

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Fundację polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: pp@dobryregulamin.org