Zamawiam Dobry Regulamin

 

Aktualna cena
Wariant usługi:
Standard
 
Opłata stała
(jednorazowa, etap 1):
799 PLN
 
Opłata za nadanie i utrzymanie
certyfikatu (roczna, etap 2):
799 PLN
 
Opłata łączna:
1598 PLN
 
Do zapłaty (etap 1):
799 PLN
 
Ceny bez VAT. Szczegóły w Cenniku.
 
Potrzebujesz pomocy?
tel. 22 299 77 97 kontakt@dobryregulamin.org
 
Wariant usługi Dobry Regulamin
Szczegóły oferty dostępne są w Cenniku.
Dane sklepu
Dane firmy
Osoba kontaktowa
 
Dane opcjonalne

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Portalu i polityką prywatności i je akceptuję, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Konsumentów, w celu realizacji usług świadczonych w ramach Portalu znajdującego się pod adresem www.dobryregulamin.org zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.) Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Konsumentów z siedzibą przy ul. J. S. Bacha 34, lok. 1004, 02-743 w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471167, NIP 5213652522, REGON 146794828-00020, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundacja Konsumentów z siedzibą przy ul. J. S. Bacha 34, lok. 1004, 02-743 w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471167, NIP 5213652522, REGON 146794828-00020, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w celach marketingowych. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych oraz prawo do odwołania tej zgody w każdym czasie.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie w powyższym formularzu adres e-mail informacji handlowej od Fundacji Konsumentów z siedzibą przy ul. J. S. Bacha 34, lok. 1004, 02-743 w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471167, NIP 5213652522, REGON 146794828-00020, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Mam prawo jej odwołania w każdym czasie.

 
To pytanie sprawdza czy nie jesteś robotem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA

Wprowadź znaki widoczne na obrazku.